5 Tips about Инвестиции You Can Use TodayThis has manufactured the electors extremely very careful With regards to selecting legal guidelines mainly because it took place over and over that they selected regulations which looked good on paper but whose sensible obedience resulted in grotesque implications.

Ако желаете, можете да подкрепите блога с дарение. Благодаря ви предварително!

Комисията за защита от дискриминация излезе със специално изявление относно възможността и правилата за наемане на правителствения Еърбъс от частни лица, било то юридически или физически.

Искам да благодаря от тази висока трибуна на българският народ, който дава ярък пример на цялата европейска общественост, как трябва да се приемат покачването на цените, понижаването на стандарта на живот и крайната бедност. Как със спокойствие, безропотност, примирение и чест тези които се чувстват излишни трябва да си отидат от този свят и да се откажат да създават поколение. Българите са първата нация, която е осъзнала, че борбата за по-добър живот само удължава агонията и са предпочели кротко да изчезнат от картата на света. Благодарим ви българи, ние ще запишем със златни букви вашите имена в нашите лихварски тефтери!“

Знайно е, че и редица други страни се отказаха от своите ядрени мощности, като Франция, Русия, съседната ви Турция, Индия и т.н., и дори ние в момента обсъждаме варианта да спрем ядрените си централи и въобще да прекратим каквито и да е изследвания в посока развитие на атомната енергетика, което ще ни помогне да намалим значително разходите си по бюджета, а от там – и дълга си. Всеки знае, че една ядрена централа е небивало бреме за която и да е държава и че електричеството, получавано от нея, е неимоверно скъпо и не е по джоба на обикновените граждани.

Но да не забравяме, че това бе само едната гледна точка и да проследим действията на Люба, която се бе добрала до острова на стабилността и демокрацията – сградата на атинският парламент

Вариантите са да го направите вие като народ, или да дойде някой да ви освободи. Но не забравяйте: “Тоз който ви освободи, той ще да ви и пороби.”

They stopped the wars and prosecutions and gave every one of the Edemians the best to pick, every 4 years, which God they would have confidence in and what their ruling religion can be. This exclusive Teodemocracy assured the money of all religions which handed the 4 for every cent barrier, since the taxes gathered in the form of compulsory voluntary donations have been distributed proportionally One of the religions represented in the Nation-wide Church. Atheism is taken into account the worst crime and is punished by imprisonment until a single begins to have confidence in one of several formally represented gods. .

, където множество европейски технократи и гръцки политици, полагаха неимоверни усилия да спасят Гърция от гръцкият народ и да въдворят демокрацията такава каквато би трябвало да бъде според лихварският европейски елит, като за светъл пример ползваха демократична България. Та нашата Люба успя първа да се добере до един от водещите европейски технократи и да му тикне в любезно в read more лицето своя микрофон, за да може той да сподели с уважаемия български телезрител, огромните усилия които цялата лихварска пасмина полага за укротяването на опърничавите гърци и налагането на демократичната финансова система:

Безкрайна е тяхната наглост, не стига, че са използвали част от парите не по предназначение, а за различни социални придобивки, за които

Съветът на ООН въвежда нови отличия, с които ще бъдат награждавани само най-заслужилите граждани на планетата Земя, а именно ордените “Българин” Първа, Втора и Трета степен, като всеки чист българин получава автоматично Първа степен за особените си заслуги към миналото, настоящето и бъдещето на човечеството. Тъй като, освен че са най-древната нация, но и езикът им е най-древен, то българският ще се изучава задължително по целия свят и става единствен официален език на планетата Земя, който ще бъде задължителен за използване при контакт с евентуални извънземни цивилизации.

Но тези народи аз не бих нарекъл прости, защото те живеят в някакво, макар и примитивно, общество, поддържат се и търсят път да се развият. А българите, напротив: те имат огромни възможности, образовани са и осведомени, природата им е прекрасна, географското положение – стратегическо, но всичко това те пропиляват, продават, затриват, унищожават, защото са прости.

Именно, когато те трябва да се обединяват за да оцелеят и техният страх ги прави озлобени и недоверчиви един към друг, нашата намеса, за да предотвратим обединението им, не е необходима.

– Какви са тези социални функции?! Вие да не сте комунистка? Аз ще проверя, от кой вестник бяхте? Добре, по-късно ще се разберем. Забравете социалните функции на държавата – те са в миналото. Нашата цел е да предоставим по-добри условия на бизнеса за трупане на печалби, което означава по-малки законови ограничения за тези, които ни сътрудничат, и разбира се, по-малка конкуренция от страна на държавата в сфери, където би могло да се правят печалби. Такива сфери са например образованието, железопътният транспорт, общественият транспорт, здравеопазването, комуналните услуги – ток, вода, топлофикация и т.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *